همکاری با لاوندور

فرصت همکاری با گروه لاوندور

گروه لاوندور، همگام با پیشرفت و رشد کسب و کار، توسعه سازمانی و جذب افراد متخصص و متعهد را در دستور کار قرارداده است. همچنین با ایجاد زیرساخت های سیستمی تلاش کرده زمینه همکاری بصورت دور کاری را در اکثر بخش ها فراهم نماید.
برای پیوستن به گروه لاوندور و بهره مندی از فرصت های شغلی، کافیست فرم همکاری زیر را تکمیل و ارسال نمایید. به شما اطمینان می دهیم که کلیه فرم های ارسالی به دقت بررسی شده و به تناسب نیاز از متقضیان واجد شرایط، دعوت به همکاری می گردد. شروع کنید …

همکاری با لاوندور

پرکردن فرم همکاری