چرا محصولات لاوندور؟

چرا محصولات لاوندور؟
  • ارئه بهترین روغن ها و اسانس ها خالص و ارگانیک
  • تولید ترکیبات ویژه از روغن ها و اسانس ها تحت نام های رنسانس و رومیکس

گروه لاوندور با تولید محصولاتی به نام های رنسانس و رومیکس، کار شمارا برای یافتن بهترین روغن ها و اسانس ها  و ترکیب آن ها با یکدیگر، جهت تولید محصول مورد نیازتان آسان کرده و سهم بسزایی نیز در کاهش هزینه های شما داشته است. ترکیبات رنسانس و رومیکس لاوندور بر پایه ها تحقیقات علمی تهیه شده و تحولی لذت بخش در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. همچنین با ارئه روغن ها و اسانس ها به صورت تک دست شما را در تولید محصولات مخصوص خودتان باز گذاشته است.