بازاریابی رایحه

بازاریابی رایحه

 • استفاده از رایحه های طبیعی در کلینیک های دندانپزشکی

  استفاده از رایحه های طبیعی در کلینیک های دندانپزشکی

  مراجعه به دندانپزشک به دلیل ماهیت روش های درمانی در بیشتر افراد ایجاد ترس و ناخوشایندی می کند که می توان با رایحه های طبیعی این احساسات را کاهش داد…

 • چه نوع بازاریابی رایحه برای کسب کار من مناسب هست؟

  چه نوع بازاریابی رایحه برای کسب کار من مناسب هست؟

  بازاریابی رایحه مدرن ترین روش بازاریابی محسوب شود و شناخت انواع روش هایی که می شود از رایحه ها برای این کار استفاده شود به صورت چشمگیری در حال افزایش است. برای درک واقعی اینکه بازاریابی رایحه قادر به انجام چه کاری است، باید تا حدودی علم رایحه شناسی را بشناسید و مهمتر از همه، نحوه…

 • عطر و رایحه در هویت سازی برند

  عطر و رایحه در هویت سازی برند

  علم بازاریابی رایحه چیست؟ در بازاریابی رایحه، ما از واکنش مغز به رایحه ها برای انتقال احساسات استفاده می کنیم. برای درک واقعی اینکه بازاریابی رایحه قادر به انجام چه کاری است، باید علم رایحه شناسی را بدانید و مهمتر از همه، نحوه پردازش و تفسیر رایحه را در مغز متوجه شوید. بازاریابی رایحه شکاف…