همکاری با دانشگاه ها

همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

گروه لاوندور با هدف توسعه علم آروماتراپی و دانش اسنشال اویل ها، افتخار می کند و وظیفه خود می داند نهایت همکاری را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داشته باشد. لذا در چارچوب تعریف شده مطابق توضیحات زیر نسبت به تامین اسنشال اویل های مورد نیاز در حد تحقیقات اقدام می نماید. لطفا پس از مطالعه شرایط، فرم درخواست اسنشال اویل های مورد نیاز را تکمیل نمایید. پس از بررسی و تایید موارد، هماهنگی های لازم با شما محقق عزیز صورت خواهد گرفت.

شرایط همکاری

– همکاری صرفا با محققین یعنی دانشجویان و دانش پژوهان وابسته به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر صورت می گیرد.

– همکاری با محقق، در قالب رساله یا طرح پژوهشی مشخص صورت می گیرد.

– مواد مورد نیاز برای کار تحقیقاتی در حد مقدور بصورت رایگان در اختیار محقق قرار می گیرد.

– شرکت مسئولیتی در قبال ارائه برگه آنالیز ندارد و در صورت تمایل، انجام آزمایشات از جمله GC-MS به عهده محقق می باشد. 

– محقق متعهد می گردد، نام شرکت و برند را در رساله یا طرح پژوهشی و مقاله های مستخرج از آن ذکر نماید و یک نسخه فیزیکی یا الکترونیکی از رساله یا طرح پژوهشی و مقاله های مستخرج از آن در اختیار شرکت قرار دهد.

* پس از تکمیل فرم و بررسی و اعلام تایید اولیه از سوی شرکت، لطفا درخواست کتبی با سربرگ دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی مطابق پیش نویس زیر صادر گردد.

دانلود پیش نویس درخواست اسنشال اویل